Щедрість полягає не стільки в тому, щоб давати багато, скільки в тому, щоб давати своєчасно.
© Ж.Лабрюйер